Bestuur

bestuur@hvodis.nl

Voorzitter:  Rob Varekamp 06 510 01 365

Secretaris: Marcel Schuler  odis@handbal.nl

Penningmeester: Manja v.d. Hoeven

penningmeester@hvodis.nl

Wedstrijdsecretariaat: 

wedstrijdsecretariaat@hvodis.nl

Scheidsrechters: Liset Verbeek

scheidsrechters@hvodis.nl

06 416 74 509

TC

tc@hvodis.nl