INSCHRIJFFORMULIER


Het inschrijfformulier kan digitaal worden ingevuld en ondertekend*.

Vergeet op pagina 2 – in verband met de privacy wet AVG – niet aan te kruisen waarvoor je wel/geen toestemming geeft zodat wij dit zorgvuldig in onze administratie kunnen verwerken.

Dit inschrijfformulier inclusief pasfoto en het eventueel ingevulde incassomachtiging dient te worden gemaild naar ledenadministratie@hvodis.nl.

* Via de standaard Adobe versie kun je een handtekening plaatsen (tekenen) of uploaden.