De voorzitter schrijft

Beste leden van ODIS ouders en andere belangstellenden,

De reguliere wedstrijden mogen van de ene op de andere dag niet meer gespeeld worden. Er mag alleen wat getraind en vriendschappelijk gespeeld worden met de jeugd. Ik vind het fijn om met jullie contact te houden om elkaar op de hoogte te houden van hetgeen er allemaal gebeurd. Het is iedere dag weer een verrassing.

Om het bij ODIS te houden, is in maart van dit jaar van de ene op de andere dag alles wat betreft sporten in groepsverband stilgelegd. Het was zelfs zo dat we niet in ons eigen gebouw mochten komen zonder geldige reden. Dat was een rare gewaarwording. Daar zijn we echter doorheen gekomen.

Nu zitten we midden in de tweede golf van de Corona. Iedereen, jong en oud, ODIS of geen ODIS heeft er mee te maken. De reden hierachter is heel duidelijk en logisch en hier staan we ook achter. Aan ons als bestuur van ODIS de uitdaging om de leden die we hebben, betrokken te houden bij de Vereniging. Dat wordt een lastige. Dit stukje is een aanzet daartoe. 

We lopen als bestuur tegen wat dingen aan. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een jaarvergadering te houden. Er kunnen dus ook geen besluiten genomen worden samen met de leden. Er kunnen ook niet makkelijk dingen uitgepraat worden omdat we niet bij elkaar mogen komen. Zo zijn er nog wel wat zaken waar we tegenaan lopen. Hoe wordt er omgegaan met de huur van de sporthal enz. De regels die nu gelden gelden in principe voor 4 weken. Of dit reeel is weet ik niet.

We hopen als ODIS bestuur dat jullie de vereniging trouw blijven , 1 ding weet ik zeker. Er komt een eind aan deze situatie. Wat dan (het nieuwe normaal) gaat worden weet ik niet.

Er gaat echter weer gehandbald worden. Daar kun je op rekenen.

Laten we in ieder geval in de tussentijd denken aan elkaar en proberen het leuk te hebben met elkaar. Denk ook aan je medemensen.

Als je met dingen loopt aangaande de ODIS meld het ons en hou ons op de hoogte.Wellicht kunnen we er wat mee.

Denk ook nog even aan de clubloten en aan de Rabo actie. (nog 1 dag de tijd)

Dat helpt weer wat voor de clubkas.

Laten we met zn allen op gepaste afstand op een vriendelijke manier door deze tijd zien te komen. Ik reken op jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Namens Odis, Rob Varekamp