VOG

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Handbalvereniging ODIS vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie in de sport aan het licht.

Één van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wij nemen de veiligheid van onze leden serieus en hebben daarom besloten om van elke vrijwilliger, die in aanraking komt met minderjarigen, een VOG te verlangen.

Het aanvragen van een VOG kost geld, maar voor vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen, is de VOG sinds 1 januari 2015 gratis dankzij de subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In een informatiefolder kunt u alle belangrijke informatie nalezen omtrent de VOG. Hierin wordt o.a. uitgelegd wat een VOG is en waarom deze belangrijk is.

Aangezien ODIS e-Herkenning heeft aangevraagd kunnen wij de VOG alleen digitaal aanvragen.

Wij initiëren het aanvraagproces van een VOG door het eerste gedeelte van het aanvraagformulier in te vullen.

Alle informatie rondom de VOG kunt u nalezen op de website www.nocnsf.nl/vog

Indien u nog vragen heeft omtrent de VOG, kunt u het beste contact opnemen met Marcel Schuler, secretariaat van ODIS.