OPZEGGING LIDMAATSCHAP


Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks vóór 1 mei. Het huidige lidmaatschap loopt dan door tot 30 juni van het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd (einde seizoen).

indien dit niet – of te laat – gebeurt, ben je verplicht de volledige contributie voor het nieuwe seizoen te betalen.

Dit opzegformulier kan digitaal worden ingevuld en ondertekend* en dient te worden gemaild naar ledenadministratie@hvodis.nl.

* Via de standaard Adobe versie kun je een handtekening plaatsen (tekenen) of uploaden. De tekst ‘Akkoord’ is eventueel ook voldoende.