OPZEGGING LIDMAATSCHAP


Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks vóór 1 mei. Het huidige lidmaatschap loopt dan door tot 30 juni van het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd (einde seizoen).

Indien dit niet – of te laat – gebeurt, ben je verplicht de volledige contributie voor het nieuwe seizoen te betalen.

Als het lidmaatschap wordt opgezegd tijdens het lopende seizoen kunnen wij, in verband met vooraf gemaakte kosten, echter geen restitutie verlenen.

Het opzegformulier kan digitaal worden ingevuld en ondertekend* en dient te worden gemaild naar ledenadministratie@hvodis.nl.

* Via de standaard Adobe versie kun je een handtekening plaatsen (tekenen) of uploaden.