VertrouwensContactPersoon

Even voorstellen…..

Vertrouwens ContactPersoon bij ODIS: Anita Rasens

Ik ben getrouwd met Patrick Rasens en wij hebben vier kinderen, te weten; Bram, Hugo, Anne & Aron (tweeling). Anne speelt bij ODIS en Hugo handbalt sinds kort bij een herenteam van Quintus. Aron zit op voetbal en Bram heeft momenteel een andere tak van sport ontdekt (gamen ). Ieder kind heeft zo zijn/haar eigen wijze van vrije tijdsbesteding. Hierbij staat altijd centraal: hun veiligheid is ons alles!
Ik volg Marja van den Berg op en ben dus de nieuwe Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen ODIS. Als VCP ben ik een centraal aanspreekpunt om er voor te zorgen dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of simpelweg een luisterend oor. Dit geld voor iedereen binnen ODIS: trainers, coaches, ouders, begeleiders, vrijwilligers en leden.
Onder ongewenst gedrag verstaat ODIS:
Pesten en gepest worden (verbaal of via social media)
Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort
Grensoverschrijdend gedrag; iemand doet iets wat jij onprettig vindt
Is er nog niet direct sprake van ongewenst gedrag, maar heb je een vermoeden of maak je je zorgen, ook dan kun je bij mij terecht. Voorkomen is beter dan genezen!
Bij een onveilig gevoel of situatie kun je met mij contact opnemen waarna ik je zal begeleiden in welke stappen je kunt ondernemen. Zo nodig kan ik contact leggen met het bestuur, met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF (Nederlandse sportorganisatie) of een andere hulpverlener. Ik heb dus een begeleidende rol in tegenstelling tot een vertrouwenspersoon welke juist een inhoudelijke adviserende rol heeft.
Als VCP ben ik geen lid van het bestuur maar rapporteer ik wel aan hun. Deze rapportage gaat op anonieme basis. Geheimhouding is hierbij gewaarborgd en in de rapportage worden geen namen vermeld. Voel je dus vrij om contact met mij op te nemen wanneer het plezier of de veiligheid binnen onze club in het geding is.
Ik ben te bereiken op tel.nr. 0174-540913/06-81010352 of per mail: vcp@hvodis.nl