acties

Acties bij HV ODIS

 

Als vereniging waarderen wij het als er naast contributie- en sponsorgeld ook extra geld binnenkomt.
Namens het bestuur is er de Grote Clubactie, maar ook teams (of een gedeelte hier van ) kunnen initiatieven nemen om extra geld in te zamelen voor de vereniging.

Wanneer teams zelf ideeën hebben geld in te zamelen wil het bestuur graag vooraf informatie ( liefst via de mail) wat de actie is en wanneer, zodat er gekeken kan worden of deze actie plaats kan vinden.
Ook wordt er overlegd met andere Lierse verenigingen.
Na goedkeuring van het bestuur wordt dit bevestigd aan het desbetreffende team.

Grote Clubactie
Ieder lid verkoopt in oktober/november minimaal 5 loten. Ook mogen er superloten verkocht worden.
Deze volledig ingevulde loten dienen vóór de inleverdatum ingeleverd te zijn bij het inleveradres.
Wanneer het lid niet of te weinig loten heeft verkocht, vragen wij een éénmalige bijdrage van € 20,00, zoals besloten in de jaarvergadering van september 2017.