Corona maatregelen per 6 november

Nieuwe Corona maatregelen per 6 november 2021


Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Sinds de persconferentie van dinsdagavond 2 november jl. heeft het bestuur van HV ODIS zich gebogen over de vraag hoe we kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

We werken dagelijks met vrijwilligers die de handbalsport voor onze leden mogelijk maakt voor jong en oud. Wij maken als vereniging gebruik van de sporthallen van Optisport / Vreeloo.

De overheid maakt het volgen van de nieuwe richtlijnen, waarbij iedereen die 18+ is en de hallen van Vreeloo bezoekt de CoronaCheck app moet laten zien, zeer lastig. Zij gelden niet alleen voor de  wedstrijden, maar ook voor alle trainingen.

De verantwoordelijkheid in de (sport) kantine ligt bij de uitbater/pachter van de horeca en valt hiermee onder de verantwoordelijkheid van Optisport.
Het dragen van een mondkapje is in binnenruimtes waar een coronatoegangsbewijs wordt vereist niet verplicht. Dit betekent dat in de accommodatie van Vreeloo geen mondkapjesplicht geldt.

Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn/haar omgeving. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen een geldige QR code heeft bij het betreden van de sporthallen.   

Personen die met een functie aanwezig moeten zijn, zijn van deze verplichting uitgezonderd. 
Het gaat onder meer om trainers, coaches, scheidsrechters en alle noodzakelijke aanwezige andere vrijwilligers. Rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.

Let op: ook bij andere verenigingen kan dit weekend al worden gecontroleerd.


Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van het Bestuur en alle vrijwilligers van ODIS, laten we er samen een mooi binnen seizoen van maken!

Wij wensen u veel kijk- en sportplezier en danken u voor uw begrip.

Bestuur HV Odis