Veel Grote clubactie-loten verkocht!

 

Beste ODIS leden,

Wij willen iedereen bedanken voor het verkopen van de Grote
Clubactieloten, er zijn 1052 loten en 3 superloten verkocht, een mooie
prestatie!
Het heeft een prachtig bedrag opgeleverd, in januari krijgen wij de
cheque van de Grote Clubactie met het exacte bedrag.

De E2 heeft een mooie prijs door als team de meeste loten te verkopen,
zij verdienen een uitje naar de Tuinderij.
Er werden 3 superloten verkocht, geweldig Merel v/d Hoeven en Roos v/d
Windt, zij verdienen een wedstrijdbal.
Celeste Schuler was het lid die de meeste loten heeft verkocht, zij
krijgt een nieuw trainingstenue.

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen.

Het bestuur van HV ODIS